• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Zasady i kryteria naboru na prace magisterskie

Szanowni Państwo!

W roku akademickim 2021/2022 Zakład Farmakodynamiki dysponuje 15 miejscami na wykonywanie prac magisterskich (12 miejsc dla studentów farmacji, 3 miejsca dla studentów analityki medycznej).

Zapisy na prace magisterskie rozpoczną się 7 grudnia 2020 r. i potrwają do 21 grudnia 2020 r. Osoby zainteresowane realizacją wybranego tematu, prosimy o kontakt mailowy z Promotorem lub Opiekunem pracy magisterskiej. Informujemy, że większość prac doświadczalnych będzie przeprowadzana z udziałem zwierząt laboratoryjnych (szczury, myszy). 

Podstawowym kryterium decydującym o przyjęciu na pracę magisterską będzie rozmowa z osobą odpowiedzialną za temat, obejmująca rozumienie przedmiotu proponowanej pracy i weryfikację ewentualnych wyobrażeń. Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym będą oceny uzyskane z egzaminów z fizjologii i/lub patofizjologii i/lub kolokwium z farmakologii. 

Życzymy powodzenia!