• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Działalność dydaktyczna

 

Realizowane w ramach zajęć dydaktycznych przedmioty 2019/2020:

Kierunek Analityka Medyczna

Przedmiot

Rok studiów/semestr

Fizjologia

I rok, II semestr

Patofizjologia

II rok, I semestr

Farmakologia

IV rok, I semestr

Kierunek Farmacja

Przedmiot

Rok studiów/semestr

Fizjologia

I rok, I semestr

Fizjologia

II rok, I semestr

Patofizjologia

I rok, II semestr

Patofizjologia

II rok, II semestr

Farmakologia z Farmakodynamiką

IV rok, I, II semestr

Farmakokinetyka

V rok, I semestr

FBP -  Farmacja Analityczna, ITS

V rok, I semestr

FBP -  Farmacja Kliniczna

IV rok, I, II semestr

FBP - Toksykologia farmaceutyczna
i środowiskowa

V rok, I semestr

Kierunek DUO-OTM

Przedmiot

Rok studiów/semestr

Podstawy farmakologii

I rok, I, II semestr