• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Kontakt

ZAKŁAD FARMAKODYNAMIKI

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CEPT)

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

02-097 Warszawa, ul. Banacha 1B

 

Sekretariat Laboratorium Farmakodynamiki

tel. 022 116 61 26

e-mail:    farmakodynamika@wum.edu.pl

 

Sekretariat Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka

tel.: 22 116 6161

e-mail:    farmakodynamika@wum.edu.pl