• Increase
  • Decrease
  • Normal

Current Size: 100%

Studenckie Koła Naukowe

SKN Wistar

OPIEKUN:

dr hab. inż. Patrycja Kleczkowska

 

SKN Cerebrum

OPIEKUN:

dr Przemysław Kurowski

e-mail: skn.cerebrum@gmail.com