• Increase
 • Decrease
 • Normal

Current Size: 100%

Działalność naukowa

Krótka charakterystyka

 Zakład Farmakodynamiki (ZF) jest jednostką organizacyjną Wydziału Farmaceutycznego WUM. W ramach jego struktur funkcjonuje Laboratorium Farmakodynamiki oraz Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka CBP CePT, których prace związane są przede wszystkim z badaniami przedklinicznymi in vivo oraz in vitro.

 Zakres działalności badawczej obejmuje zarówno badania podstawowe, jak i rozwojowe. Badania podstawowe skupione są na określaniu mechanizmów działania i właściwości farmakodynamicznych potencjalnych nowych substancji leczniczych lub znanych leków na układ nerwowy. Zespół badawczy specjalizuje się w określaniu aktywności przeciwbólowej, przeciwdepresyjnej, poznawczej oraz wpływającej na ciśnienie tętnicze i poziom glukozy we krwi.

 Zakres prac dotyczących zagadnień neurofizjologicznych obejmuje badania mechanizmów odpowiedzialnych za przekazywanie sygnału wewnątrzkomórkowego od receptorów metabotropowych do kanałów jonowych w neuronach kory przedczołowej u osobników w różnym wieku. Realizowane badania dotyczące poznania mechanizmów odpowiedzialnych za regulację aktywności neuronów kory przedczołowej przez neuroprzekaźniki w przyszłości mogą stanowić podstawę do wprowadzenia racjonalnej profilaktyki i terapii zaburzeń neuropsychiatrycznych.

   

Działalność badawcza

 Specjalnością ZF są:

 1. Badania behawioralne na zwierzętach:

 • badania potencjału terapeutycznego i mechanizmów działania nowych i znanych leków (w tym przeciwbólowych, przeciwnowotworowych, hipotensyjnych, przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych);
 • badania nad mechanizmami przekaźnictwa bólowego we wszystkich rodzajach bólu;
 • badania powinowactwa leków do receptorów oraz ocena zmian stanu funkcjonalnego receptorów w różnych warunkach klinicznych.

 2. Badania elektrofizjologiczne na tkankach zwierzęcych i hodowlach komórkowych:

 • ocena właściwości biofizycznych potenacjałozależnych kanałów sodowych i wapniowych.
 • badania wpływu neurotransmiterów, leków i substancji eksperymentalnych o działaniu przeciwdrgawkowym na parametry elektrofizjologiczne neuronów
 • badania i identyfikacja właściwości natywnych i zmutowanych kanałów jonowych obecnych w komórkach piramidowych kory przedczołowej
 • poszukiwania mechanizmów komórkowych odpowiedzialnych za powstawanie przedłużonych depolaryzacji w neuronach piramidowych kory przedczołowej.

 3. Badania ekspresji białek w neuronach korowych metodą mikroskopii konfokalnej.


Aparatura

 ZF dysponuje nowoczesną aparaturą naukowo-badawczą, w której skład wchodzą m. in.:

 • Aparatura do pomiaru czucia bodźców bólowych:
  • aparaty do pomiaru progu bólowego wywołanego znaczną różnicą temperatur
  • Dynamic Plantar
  • Plantar Test
  • Tail-Flick test.
 • Aparatura do pomiaru aktywności ruchowej zwierząt (m.in. Rota-Rot)
 • Klatki do chronicznego podawania leków i bytowania zwierząt z oprogramowaniem
 • Licznik scyntylacyjny do badań radioreceptorowych
 • Aparatura do badań ekspresji białek
 • Aparatura do pomiaru zmian aktywności komórek pobudliwych, w tym neuronów: rejestracje potencjałów błonowych, prądów jonowych i aktywności kanałów jonowych z neuronów kory przedczołowej, zlokalizowanych w skrawkach i neuronów rozproszonych
 • Aparatura do analizy ekspresji białek w neuronach korowych - mikroskopia konfokalna.

Akredytacje, certyfikaty, pozwolenia

Badania receptorowe in vitro prowadzone są w pracowni izotopowej III klasy.

Cały zespół badawczy ma uprawnienia do projektowania i prowadzenia badań na zwierzętach.